گیاهان داروئی
خواص انواع گیاهان داروئی
نسخه کامل

-- نمونه اي از نسخه كامل  --

 

 

سردردها
نسخه شماره 1 :اگر عقب سر به تنهایی درد گرفت از رطوبت است و بلغم زیاد شده و عقب سر را به فشار انداخته و درد ایجاد شده ، لذا معالجات آن بدین قسم است :
1- زنبان 5 گرم ، بادیان 5 گرم ، زیره سیاه 5 گرم ، زیره سبز 5 گرم ، نبات 5 گرم نرم بسایند قائوت شود روزی 3 قاشق غذاخوری صبح و ظهر و عصر میل نمایند .
2- قسم دیگر : سر را با گلاب بشویند و دم کرده مرزنجوش را به بینی بچکانند .
3- قسم دیگر : قهوه را با دارچین دم نموده با نبات مانند چای دو فنجان میل کنند .
4- قسم دیگر : استوخودوس و مرزنجوش و بادرنجبویه را از هرکدام یک مثقال مخلوط نموده بجوشانید ، صبح ناشتا میل نمایید نافع است .
5- قسم دیگر : سیاه دانه را 20 گرم با 80 گرم عسل مخلوط نموده صبح ناشتا روزی یک قاشق غذاخوری میل کند .
ب : اگر جلو سر ، درد نماید سه حال دارد یا در اثر سرماخوردگی است یا به علت تنبلی کبد و کلیه و یا به سبب رطوبت و تجمع بلغم و سرد شدن معده .
ابتدا قدری نمک طعام را با آب خمیر نموده به کف دو ÷ا و کف دو دست ببندند مانند خمیر و یا حنا که بدست می بندند تنها فقط باید در گودی کف پا و گودی کف دست بگذارند .
اگر مختصری آثار بهبود حاصل شد مقدار مساوی با هم عسل و سیاه تخمه مخلوط نموده میل کند و نهار همان روز آش گل سرخ میل نماید .
ولی اگر سردرد شدت نمود نمکها را از کف دست و پا پاک نموده قدری آبغوره به پیشانی بمالند و مقدار دو لیوان آب انار میل نموده و 50 گرم عناب را نیم کوب نموده و بجوشانند در پارچه ای صاف نموده میل کند . و مقدار کمی گرد غوره را خمیر نموده به پیشانی ببندند فوری تخفیف درد معلوم گردد و تا چند روز روزی 3 مرتبه این دستور را عمل نمایند و آن عمل چنین است که :
1- مقدار کمی گشنیز تازه را بکوبند و آب آنرا با مختصری سرکه مخلوط نموده با قطره چکان روزی سه مرتبه صبح و ظهر و شب هر مرتبه دو قطره در بینی ها بچکانند .
2- دستور دیگر : تاجریزی خبازی : را در آتش ریخته و پارچه ای روی سر انداخته دود آن را استنشاق نموده و سر و کله خود را پیچیده که بعداً باد و سرما نخورد .
3- دستور دیگر : تاجریزی را با تخم گشنیز به مقدار مساوی بجوشانند و صاف نموده با شکر سفد میل کنند نافع اقسام سردردها می باشد .
ج : سردرد اگر از ضعف باشد :
1- باید قدری نشاسته گندم را خمیر نموده به پیشانی ببندند .
2- قسم دیگر : برگ شنبلیله را خشک نموده با سیاه تخمه روی نان در موقع پختن بپاشند و بپزند که در داخل تنور بر روی نان بو داده شود و آن را میل کنند نافع است .
3- قسم دیگر : مورد و آرد نخود و عسل را خمیر نموده با زرده تخم مرغ به سر ببندند مفید است .
4- قسم دیگر : رنگ نساییده را با روناس سائیده و گل سرخ سائیده مخلوط نموده با گلاب خمیر نمایند و به سر ببندند و پس از 24 ساعت بشویند و بعد از آنکه سر خشک شد با روغن زیتون سر را مالش ماساژ : داده بسیار مفید است .
د : سردرد اگر از خون نرسیدن به مغز و بی بنیه گی باشد باید :
1- تخم شربتی و تخم بالنگو و فرنچ مشک از هر کدام به مقدار مساوی تهیه نموده کاملاً پاک نموده کهخاک و شن ریزه در آن نباشد و گلاب و عرق بید مشک از هر کدام 5سیر : و شکر به مقدار کافی با تخمه جات مخلوط نموده میل کند در چنین مورد حنا به سر بستن بسیار نافع است.
2- نسخه شماره دیگر : خوردن کرفس ، کنگر ، ریواس ، جعفری ، شنگ کوهی برای ضعف سر بسیار مفید است . اگر بتواند از مغز گوسفند خوراک میل کند برای ضعف مغز کمک مؤثری است .
3- نسخه شماره دیگر : هر سه ساعت به سه ساعت در رختخواب رفته در محیط کاملاً آرام و ساکتی دراز شود و خود را آماده خواب نموده اگر هم نتواند بخوابد بسیار بسیار مفید است . اگر در چند روز این عمل را تکرار کند کمک مؤثری بخود نموده ولی باید زیر سرش را کوتاه نماید که خون به آسانی به مغز برسد .
هـ : سردرد اگر از شدت فشار کار و خستگی باشد باید :
1- در هر ساعت تقریباً در حدود پانزده دقیقه چشمهای خود را بر روی هم گذارده و با کسی صحبت نکرده و آرام و ساکت بنشیند و بعد دو دست را از رانها به زانوی خود به سمت بالا دراز نموده و در حین عمل نفسهای عمیق بکشد . ریه که از هوای جدید تازهپر شود سر ساکت می گردد و قدری پیشانی و سر و گوش خود را مالش دهد .
2- نسخه شماره دیگر : یک قاشق قهوه بو داده سابیده را با 3 قاشق شکر مخلوط نموده در آب جوش حل نموده میل کند .
3- نسخه شماره دیگر : یک فنجان کاکائو میل نماید .
و : اگر سردرد از سرماخوردگی باشد :
1- باید قبلاً سر را با آب جوش سماور بخور داد و بعد با شال کرک و پشمی بست و مخصوصاً پیشانی باید بسته شود .
2- نسخه شماره دیگر : مقدار 500 گرم کاه گندم را در آب بریزد و بر روی بخاری یا چراغ گذارد تا جوش آید و بعد پارچه ضخیم بر سر و روی خود بکشد و سر را با آن بخور کاه کاملاً بخور دهد که سر و گوش و پیشانی کاملاً عرق نماید بعد سر را پیچیده در کناری بنشیند تا عرق خشک گردد . این عمل برای سرماخوردگی و زکام و باد در دماغ بسیار مفید است .
3- نسخه شماره دیگر : برگ اکالیپتوس و برگ تیول و تخم گشنیز و گل بابونه از هرکدام به مقدار مساوی در آب ریخته بجوشانند و سر را با آن بخور دهند .
4- نسخه شماره دیگر : تخته آهن مانند خاک انداز یا مثلاً گاوآهن که در کوزه آهنگری می گذارند ، در آتش بگذارند تا خوب قرمز گداخته : گردد بعد ظرف آب سردی حاضر نموده پارچه ضخیم و بزرگی به سر و روی خود بکشند و آن آهن را در آب سرد فرو برند که بخور ایجاد شود آن بخور آهن برای سرماخوردگی و ضعف سر و چرک زیر پیشانی که در اثر سرماخوردگی ایجاد شود بسیار مفید است .
5- نسخه شماره دیگر : قهوه خام ، پوسته خشخاش ، گل بابونه را بجوشانند و بخور داده و آب آنرا میل کنند .
6- نسخه شماره دیگر : پیشانی را با روغن ویکس ماساپ دهند نافع است .
ز : سردرد اگر از گرمازدگی باشد :
1- سکنجبین با یخ میل نموده بعداً سر را بتراشند و کیسه آب یخ بر روی سر بگذارند نافع است .
2- نسخه شماره دیگر : گل بنفشه خالص 4 مثقال با یخ در طرفی ریخته ، آنقدر مالش دهند که یخ آب شده با بنفشه ممزوج و مخلوط گردد ، بعد یک سیر 75 گرم : شکر قرمز شکر سرخ : که شکر مازندران هم نام دارد با آب گرم حل نموده در داخل آن آب بنفشه نموده میل کنند که این عمل را بنفشه کاسه مال می گویند . پس از میل نمودن سر بکلی ساکت و گرمازدگی مرتفع می گردد .
3- نسخه شماره دیگر : مقداری برگ تازه درخت بید را بکوبند و خمیر آنرا مانند حنا به سر ببندند نافع است .
4- نسخه شماره دیگر : پاهای شخص گرمازده را در آب رونده قنات یا چاه که خنک باشد بگذارند ، پس از چند دقیقه سردرد مرتفع می گردد .
ح : سردرد اگر از گری÷ باشد :
1- باید سر و گوش را بست و مقداری پشم یا پارچه کرکی داغ نموده بر جلوی سر گذارند و در گوش ها پشم داغ شده قرار دهند که رگهای مویی خون را بتواند بخوبی رد نموده و سر ساکت گردد .
2- نسخه شماره دیگر : روغن بادام تلخ در بینی بچکاند و با برگ بلادن و برگ تیول و برگ اکالیپتوس بخور دهند .
3- نسخه شماره دیگر : زعفران 6 نخود ، هلیله سیاه چهار مثقال نرم بسایند با روغن کنجد خمیر نموده به سردردهای کهنه بمالند شفا یابد .
4- نسخه شماره دیگر : مرزنجوش و بادرمجبویه و استوخودوس و تخم گشنیز و پوست خشخاش از هر کدام به مقدار مساوی بجوشانند ، هم بخور داده و هم آب باقیمانده آنرا صاف و میل کنند .
5- نسخه شماره دیگر : تاجریزی را بجوشانند و سر را با آن بخور داده آب آنرا میل کنند .
6- نسخه شماره دیگر : قهوه خام را با دانه خشخاش و گل بابونه به مقدار مساوی مخلوط نموده بجوشانند و سر را با آن بخور داده و آب آنرا میل کنند .
7- نسخه شماره دیگر : صبر زرد را با پیه بز مخلوط نموده روی آتش گذارده آب شود به پیشانی بمالند .
8- نسخه شماره دیگر : بنفشه و تاجریزی و گل پنیرک و گز علفی و گل کدو و گل نیلوفر و شکر تغار از هر کدام دو مثقال 10 گرم : جوشانیده با پارچه ای صاف نموده آب آنرا میل نمایند.
ط : سردرد اگر در اثر غلبه خون و حرارت باشد ، علامت آن گل انداختن لب ها و برافروختگی صورت و ضربان نبض و یبوست مزاج و سفت و سخت بودن مدفوع و سنگینی سر می باشد :
1- آب گشنیز تازه را با چند قطره سرکه مخلوط نموده و به بینی بچکانند .
2- نسخه شماره دیگر : گرد غوره را خمیر نموده به پیشانی ببندند .
3- نسخه شماره دیگر : بنفشه یک مثقال ، عناب 4 مثقال ، گل پنیرک یک مثقال ، گل خطمی 2 مثقال ، شاه تره یک مثقال ، جوشانده میل کنند .
4- نسخه شماره دیگر : آش تمر و آش آبغوره و آش گوجه میل نمایند و سرکه و ترشی جات بو نمایند .
5- نسخه شماره دیگر : آب پرتقال یک لیوان میل نمایند . به فاصله 2 ساعت آب نارنج 50 گرم میل کند و به فاصله 2 ساعت دیگر 20 گرم آب لیمو را در شربت قند ریخته میل نماید بسیار بسیار مفید است .
6- نسخه شماره دیگر : گل خطمی را با سرکه خمیر نموده به سر ببندد بسیار مفید است .
ی – سردرد اگر از صفرا باشد ، علامت آن شدت حرارت بدن و خشکی لب و تلخی دهان و سرعت نبض و عفونت مدفوع است و بول انسان کدر و ثقیل مشاهده می شود و در مواقع اخراج بول قدری سوزندگی دارد و مجری را ناراحت می کند .
معالجه آن :
1- خنکی ها میل کند مثل خوردن آب انار ، و آب عناب و آب پرتقال و کاهو و عدس و گشنیز و آب غوره و آش جو و آب آلو و آب زرشک و تا چند روزی باید آش های خنک میل کند از قبیل آش آب نارنج ، آش آبغوره ، آش چغندر و گشنیز ، آش تمر هندی ، آش جو و عدس که کاملاً خون صاف شده و حرارت بدن درجه اش کم شود و ادرار صاف و شفاف گردد .
2- نسخه شماره دیگر : طباشیر صدفی را بسایند و صندل سفید را هم بسایند به مقدار مساوی مخلوط نموده در یک استکان عرق بید مخلوط نموده میل کند .
3- نسخه شماره دیگر : سکنجبین را بر شربت تمشک میل نمایند . آلبالو را بجوشانند آب آنرا میل کنند .
4- نسخه شماره دیگر : چهار ترشی که عبارت است از تمر گجرات ، تمر هندی و زرشک و لیمو عمانی سیاه دم نموده بعداً صاف کرده با کمی شیرینی میل کنند .
ک : سردرد اگر از بلغم باشد علامت آن ثقالت و سنگینی سر و کدورت و تیرگی حواس و آب از دهان آمدن و بزاق آب دهن : جمع شدن مختصری دل آشوبه همراه دارد و ترس بودن بوی غذا و سفید بودن رنگ مدفوع .
علاج آن : از راه غذا زودتر به نتیجه می رسد . مایعات میل ننماید ـ آبگوشت طرید ، بد است ـ سبزیجات خام میل ننماید ـ از خوردن حبوبات و پیاز خودداری نماید .
غذاهای خود را از غذاهای حارّ گرم : درجه دو قرار دهد از قبیل کره ، مربا و یا کره و عسل و سرکه شیره ، شوید پلو و مغز گردو با نان و میوه جات از قبیل موز و خربزه و خرما نیز مفید است . آش گل سرخ در روز سوم نافع است و ماهیچه گوسفند را بپزند و قدری زیره سیاه در آن بریزند و میل نمایند . کبوتر و گنجشک را هر کدام ممکن باشد آب پز نموده ، ادویه و زیره داخل نموده میل کنند .
ل ـ سردرد اگر از سودا باشد ، علامت آن ثقل و سر و سنگینی و درد پیشانی و تنگی چشم و بیخوابی و کندی نبض و سفت و سخت عمل نمودن مزاج و تیرگی رنگ مدفوع و صدای داخل گوش و احساس صدا در سر و بی حوصلگی و کم حرفی و از شنیدن حرف ناراحت شدن است .
علاج آن :
1- افتیون را جوشانیده در دماغ بچکانند و یک ته استکان آن را هم میل نمایند .
2- نسخه شماره دیگر : گل قند 12 مثقال میل نمایند بسیار مفید است .
3- نسخه شماره دیگر : خاک شیر ، شکر سرخ ، گز علفی ، ترنجبیل از هر کدام به مقدار مساوی جوشانده تنقیه نماید .
4- نسخه شماره دیگر : صبرزرد در شیر دختر خمیر نموده به پیشانی ببندند و از خوردن میوه های نفاخ و حبوبات و میوه های هسته دار از قبیل هلو و زردآلو خودداری نماید . چ
5- نسخه شماره دیگر : مطبوخ پخته : مرزنگوش را هم بخور داده و هم مقدار یک ته استکان میل کند و همه تفاله آنرا با روغن زیتون خمیر نموده به سر ببندند بسیار نافع است .
غذا : شیر و نخود آب ماهیچه گوسفند نر و آش کدو ، آش قمری و آش شلغم نافع است .
م – اگر سردرد از سوء هاضمه باشد ، علامت آن خشکی آب و دهان و زبان و عطش ، باید :
1- هلیله سیاه را 30 گرم شش مثقال : قدری نیم کوب نماید و کف لمه نماید یا هلیله را نرم بساید و با دوغ مخلوط نموده میل نماید .
غذا : چلو گشنیز و یا ماست با شکر یا پاچ] گوسفند بدون چربی و یا شیر گاو خوب است .
2ـ نسخه شماره دیگر : آش تمر و یا آش گل سرخ هم غذا و هم دواست و برای رودل و سردرد نافع است .
ن ـ گاهی اگر سردرد علتش نامعلوم باشد :
1ـ می توان سکنجبین را با آب غوره میل نمود و یا تخم خرفه را شیره بکشند و با آب خیار یعنی خیار تازه را بکوبند و بفشارند که آب خالص آن بدست آمده با تخم خرفه که شیره آنرا گرفته اند مخلوط نموده میل نمایند .
2ـ نسخه شماره دیگر : ترنجبین 8 مثقال ، شیر خشت 4 مثقال هر دو را شیره کشیده با آب هندوانه میل نموده بسیار نافع است و در سرگیجه اثر خوبی دارد . لیموترش تازه زیاد میل کند .
3ـ نسخه شماره دیگر : عرق بید و عرق کاسنی از هر کدام 150 گرم ، فرنج مشک ، تخم شربتی ، تخم بالنگو ، از هر کدام 5 گرم با هم مخلوط نموده قدری شکر سفید در آن داخل نموده میل کنند .
س ـ اگر سردرد از گاز نفت و بوی زغال و حمام و کرسی و بخاری و گاز کربنیک باشد ، باید ترشی بو کند و سرکه دم دماغ ببرد و به دم بینی سرکه بمالد و قهره نرم را با سرکه خمیر نموده به پیشانی بمالد و ببندد و در هوای آزاد قدم بزند و خوردن آب انار بسیار نافع است . « تمام اینها از کتاب نسخه شماره عطار است »
نسخه شماره 2 : دو عدد برگ سوسنبر را در یک لیتر آب جوش دم کنید تا 12 دقیقه بماند . سپس آنرا صاف کنید و با عسل شیرین کنید و روزانه چهار فنجان از آنرا بنوشید . « طب المفید »
نسخه شماره 3 :ویلیام تورنز گیاه شناس معروف می گوید : من عقیده دارم هرکس گلهای اسطوخودوس را در کلاه بریزد و آنرا روی سر بگذارد تمام امراض سردد و حتی اگر سرماخوردگی باشد برطرف می شود . « طب المفید »
نسخه شماره 4 :خوردن آب برگ چغندر جهت سردرد مفید است . « طب المفید »
نسخه شماره 5 :خوردن سنجد دردسر را تسکین می دهد « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 6 : تخم گشنیز را روی آتش مختصری سرح کنید و س÷س در هاون خرد نمایید و هنگام سردرد مثل توتون در چپق رخته بکشید بهبود حاصل می شود . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 7 : کمی گشنیز را خرد کرده و بجوشانند بعد بخار آنرا به بینی خود بخور کنند ، سردرد زایل می شود . « طب المفید »
نسخه شماره 8 : بو کردن ریحان کوهی سردرد مفید است . « طب المفید »

نسخه شماره 9 : 20 تا 50 گرم گیاه بادرنجبویه را در یک لیتر آب جوش به مدت چند دقیقه دم کرده ، صبح و ظهر و شب یک فنجان بنوشند . در رفع سردردهای با منشأ عصبانی ، اثر شفا بخش دارد . « گیاه دارویی »
نسخه شماره 10 : خوردن آلو قبل از غذا برای مبتلایان به سردرد و تبهای صفراوی سودمند می باشد . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 11 : اگر بطور دائم سوسن را بو کنند ، امراض سر را برطرف سازد . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 12 : بوئیدن سیاه دانه جهت سردرد مزمن و باز کردن بینی مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 13 : مقدار 12 گرم گل اقاقیا را در یک لیوان آب جوش ، دم کرده قبل از نهار و شام استکان بنوشید . « گیاه درمانی »
نسخه شماره 14 : استنشاق بوی ریحان له کرده برای رفع سردرد مسافرین مفید است .« غذا و شفا »
نسخه شماره 15 : خوردن تخم گشنیز بو داده به مقدار 2 تا 5 گرم درمان کننده سردرد می باشد . « غذا و شفا »
نسخه شماره 16 : اگر شیره اسفناج را با شکر آمیخته کنند و بخورند درد تسکین یابد . « جلد چهارم زشته مرواری »
نسخه شماره 17 : اگر جوشانده عناب را میل نمایند مفید است . « جلد چهارم زشته مرواری »
نسخه شماره 18 : چنانچه تارونه یا غنچه خرما را با مواد جوف آن نیم کوب کرده با هم وزن روغن زیتون مخلوط کرده ، سه چهار روز ، روزی چند بار بهم بزنند تا یکنواخت شود ، داروی خوب جهت معالجه سردرد است . « شناخت خوراکیها »
نسخه شماره 19 : برسی های مختلف نشان داده است که ریشه گیاه یاس چمپا یاسمن چمپا : برای رفع سردرد مصرف می شود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 20 : دم کرده 20 تا 30 در هزار برگ و سرشاخه گلدار گیاه حب القلب به عنوان رفع سردرد بکار می رود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 21 : امروزه دم کرده 20 تا 40 در هزار برگ و سرشاخه گلدار گل آفتاب پرست را به مقدار 2 تا 3 فنجان در روز به عنوان رفع سردرد بکار می برند . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 22 : مصرف مقادیر کم فلفل سبز ، اگر توأم با مقوی های تلخ دیگر بکار رود ، در درمان سردردهای یکطرفه بکار برده می شود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 23 : ضماد پیاز له شده ، اگر در ناحیه پیشانی قرا رداده شود ، سردرد و سردردهای یکطرفه میگرن : را مرتفع می سازد . « جلد سوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 24 : شیره برگهای گیه شبدر را برای معالجه سردردی که در اثر سوء هضم عارض شده باشد استعمال می نمایند .
دستور تهیه : یک یا یک قاشق و نیم از برگهای این گیاه را در یک فنجان آب جوش بریزند و روزانه 1-2 : فنجان آنرا بیاشامند . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 25 : برای معالجه صداع سردرد : پاها را با شیره گرم گل بابونه بطریق زیر شستشو می دهند :
مقدار چهار مشت از گل بابونه را در یک لیتر تا یک لیتر و نیم آب گرم می ریزند و شب قبل از خواب در حالی که داغ باشد آنرا استعمال می نمایند . بعد پاها را خشک می کنند و به وسیله پارچه پشمی آنها را می پوشانند تاعرق کند . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 26 : آب لیمو دردسر را تسکین داده از بین می برد . « اسرار خوراکیها »
نسخه شماره 27 : چون آجر آب ندیده را زیاد در آتش تابیده در شراب اندازند و تکرار کنند که شراب را جوش آورده بخار نماید و سر بر روی آن گرفته ، بخور بدهند سردردهای کهنه را به غایت مفید و مجرب می باشد . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 28 : چون یک جزء اسفند را با سی جزء آن شراب انگور بجوشانند تا به یک چهارم رسد و روزی دو استکان ، تا سی روز بخورند جهت رفع سردردهای مزمن بیمانند می باشد . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 29 : خوردن هر صبح و عصر از پخته باقلی سردرد کهنه را رفع می کند . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 30 : مقدار 2 تا 4 گرم بارهنگ بصورت دم کرده یا جوشانده ملایم میل شود . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 31 : بیمار مقدار 6 تا 15 گرم اسطوخودوس را در مقداری آب جوشانده ، صبح و ظهر و شب یک استکان با کمی قند میل نماید . « گیاه درمانی »
نسخه شماره 32 : خوردن سعد که به فارسی آن را مشک زمین گویند سردرد شدید را معالجه می کند . « نسخه شماره شفا »
نسخه شماره 33 : گل سرخ خوردنش برای دردسر مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 34 : برگ بید درد سر را دفع می کند . مقدار خوراک برگ بید 13 مثقال است البته با شکر بخورند : . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 35 : خوردن شیرین بیان دردسر را دفع می کند . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 36 : پیاز عنص پیاز اسقیل : برای درد سر مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 37 : اسفناج پخته و غذاهای با اسفناج ترکیب شده ساده یا ترشی دار که با روغن بادام شیرین و با کره تازه گاو پخته شده باشد برای صداع دردسر : نافع است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 38 : خوردن بید مشک مسکن صداع سردرد : است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 39 : مالیدن مرّمکی جهت دردسر مزمن بکار می رود .« نسخه شماره شفا »
سردرد ـ دوار سر
اگر درد در وسط سر باشد :
الف : پارچه کتان را به روغن گل سرخ و سرکه و یا شیر دختر منظور زنی است که دختر شیر می دهد : تر کنند و بر سر گذارند .
ب : مالیدن پوست نارنج و سرکه بر سر بسیار مفید است .
2ـ اگر درد در جلو و پیش سر باشد :
باید گلاب و قند و آب لیمو و آب آلو و تمر هندی میل کنند . در ظهر شربتع عناب و گشنیز و شام آش ماش و عدس میل کنند .
3ـ اگر سردرد همراه با تلخی دهن و زردی رنگ صورت و زردی ادرار باشد :
باید صندل را به آب گشنیز مالیده و گل نیلوفر بو کنند و تمر هندی و آلو بخارا و خیار ترش و شربت نارنج هر کدام فراهم شود میل کند و غذا آش کشک یا آش جو میل کند .
4ـ اگر پشت سر درد کند و همراه آن رنگ صورت سفید بوده و آب دهان بسییار باشد :
باید مربای هلیله بخورند و آنگاه آب شبت خورده و به حمام برود و یا آب ترب بخورد و قی کند و بعد آب شبت بخورد و حمام برود .
5ـ اگر سردرد از آفتاب باشد :
باید گل ختمی و لعاب اسفرزه بمالند .
6ـ اگر سردرد از حمام باشد :
باید شربت غوره یا شربت لیمو میل کنند .
7ـ اگر سردرد از سرما باشد :
باید مرمکی با روغن زیتون یا کنجد حل کنند و بمالند .
8- برای رفع سردرد شدید :
باید سرکه را داخل قهوه کرده میل کنند .
9- برای رفع سردرد کهنه مزمن :
باید مرمکی را در آب حل کنند و بر سر بمالند .
10- برای دردسر و شقیقه :
باید اکلیل الملک کوبیده را با آب خیس کنند و بمالند .
11- برای دردسری که از آفتاب حادث شده باشد :
سرکه با روغن گل سرخ مفید است .
دستور ساختن روغن گل سرخ : گل سرخ را در آب بجوشانید و بعد صاف کنید سپس آب گل سرخ را در روغن کنجد یا روغن زیتون بقدری بجوشانید که آب تمام شود و روغن گل سرخ بماند .
12- برای درد سر حادّ :
گلاب و بوئیدنش مفید است .
13- برای دردسر مزمن و کهنه :
بوئیدن سیاه دانه ، مفید است .
14- برای دوارسر :
اسفناج با پاچه بره یا بزغاله بپزند و بخورند ، نافع است .
15- برای دفع صداع حاد سردردی که از حرارت زیاد باشد : برگ درخت انگور نافع است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |